ژئوفیزیک از شاخه‌های اصلی علوم زمین است که به مطالعهٔ کمّی خواص مختلف فیزیکی زمین با روشهای لرزه ای، مغناطیسی، گرانشی و الکتریکی می‌پردازد. با استفاده از این نتایج کمی می‌توان به مطالعهٔ خصوصیت‌های فیزیکی و رفتار پوسته و در برخی موارد جبه و هسته زمین پرداخت.

این مشاور سال هاست با روش های مختلف ژئوفیزیک کاربردی از جمله اکتشاف آب، خطر سنجی لرزه ای (لرزه سنجی و لرزه نگاری)، معادن، ساختارهای زیر سطحی خاک و ... تجربه اندوخته و با کادر مجرب و دستگاه های کامل آمادگی انجام هر نوع خدمات ژئوفیزیک از جمله ژئو الکتریک، ژئورادار، ژئومگنتیک، منهول و ... را دارد.

مدیر گروه ژئوفیزیک

در زیر لیست مختصری از خدمات انجام شده ژئوفیزیک توسط گروه مهندسین مشاور زمین ساخت آورده شده است:

 

 

رديف

عنوان

سال

1

مطالعات ژئو فیزیک کارخانجات نساجی یزد باف

74

2

مطالعات ژئو فیزیک کارخانه نخ ریسی

74

3

بررسی ریسک آنالیز ریسک زلزله کارخانه اکسید اورانیوم ساغند یزد

74

4

مطالعات ژئو الکتریکی بررسی کمی و کیفی آبهای زیر زمینی و خورندگی جلد

76

5

برداشت وتجزیه و تحلیل ژئو الکتریک آقای محمد حسین جامی و شرکا

76

6

مطالعات ژئو الکتریکی مجتمع مسکونی کارمندان برق منطقه ای تهران

77

7

برداشت و تجزیه و تحلیل ژئو الکتریک آقای فریدون ابراهیمی و شرکا

77

8

پروژه الکترولوز مهدی میبد

77

9

مطالعات ژئو الکتریک چاه خانی و شرکا

80

10

مطالعات ژئو الکتریکی مجتمع مسکونی تهران

80

11

مطالعات ژئو الکتریکی مرکز کانه ارائی و سوخت

81

12

مطالعات برآورد خطر زمین لرزه و ؤئوتکنیک لرزه ای برج اداری بانک مرکزی

81

13

مطالعات ژئو فیزیک بیمارستان شهید چمران سه نسخه

82

14

مطالعات ژئو الکتریکی شهرک مهدی شهر

82

15

مطالعات زلزله خیزی -طیف و تحلیل خطر و مایکرو ترومور دانشگاه شهید بهشتی

82

16

طرح بهسازی لرزه ای ساختمان ابن سینا

82

17

بررسی های لرزه شناسی درون چاهی ایستگاه تقویت فشار گاز سیرجان

84

18

گزارش کار اکیپ ژئوفیزیک

84

19

طرح مطالعات ژئوفیزیک ایستگاه 03 بستک

84

20

برداشت ژئوالکتریک بروش

84

21

مطالعات ژئو فیزیک منطقه کهریزک

85

22

مطالعات ژئو فیزیک ایستگاه تقویت فشار 07 کهنوج

86

23

مطالعات ژئوالكتريك بين الحرمين كربلا

86

24

مطالعات ژئوالكتريك طرح توسعه حرم مطهر علوي

86

25

مطالعات ژئوفيزيك محدوده مطالعاتي شرق درياچه حوض سلطان

87

26

مطالعات ژئوفيزيك محدوده مطالعاتي سلفچگان نيزار قم

87

27

مطالعات ژئوالكتريك ايستگاه 8 تقويت فشار گاز شهرضا

87

28

مطالعات ژئو الکتریک ایستگاه پل کله و دهق

88

29

مطالعات ژئوالكتريك سايت موزه و مجتمع فرهنگي همدان

89

30

مطالعات پتانسيل آب يابي روستاهاي اردبيل

89

31

مطالعات ژئوالكتريك سايت فولاد سازي بردسير

89

32

مطالعات ژئوالكتريك طرح توسعه حرم مطهر علوي (فاز 2)

90

33

منهول پروژه آباده

93